Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody, która polega na zabezpieczeniu fragmentów ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk

„Torfowisko Dolne"

 

            Użytek ekologiczny „Torfowisko Dolne" obejmujący powierzchnię 3,62 ha, za zadanie ma ochronę i zachowanie unikalnego naturalnego siedliska przyrodniczego – 35 gatunków rzadkich, ginących roślin naczyniowych, mszaków i porostów, 14 gatunków torfowca oraz 37 gatunków zwierząt chronionych. Podstawą prawną jego utworzenia stanowi Uchwała Nr XIII/97/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011 r.

 

„Torfowisko Górne"

 

            Zadaniem „Torfowiska Górnego", użytku ekologicznego zajmującego powierzchnię 3,37 ha, tak samo jak „Torfowiska wysokiego" jest  ochrona i zachowanie unikalnego naturalnego siedliska przyrodniczego. Powstał na mocy tej samej uchwały.

 

„Bagna"

 

            Użytek ekologiczny „Bagna" stanowi ochronę ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk. Obejmuje powierzchnię 6,40 ha, i powstał na mocy Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r.

 

„Gralewo"

 

            Użytek ekologiczny obejmujący w Nadleśnictwie Kłodawa powierzchnię 1,94 ha, mający na celu ochronę ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk,  powstały na mocy Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r.

 

„Kłociowisko"

 

            Użytek ekologiczny obejmujący powierzchnię 9,75 ha, ochraniający podobnie jak wyżej ekosystemy mające znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk, posiadający podstawę prawną w Uchwale Nr XLVI/259/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009 r.