Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa zlokalizowane są 3 pomnikowe drzewa oraz 2 obiekty przyrody nieożywionej.

  1. Głaz narzutowy (obelisk) o obwodzie 250 cm i wysokości 135 cm,  położonymi w leśnictwie Kłodawa,  podstawą prawną uznania głazu za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;
  2. Głaz narzutowy o obwodzie 365 cm i wysokości 67 cm, położony w leśnictwie Dzicz, podstawą prawną uznania głazu za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;
  3. Buk zwyczajny w wieku ok. 180 lat, obwodzie 535 cm i wysokości 32 m., położony w leśnictwie Zdroisk,  podstawą prawną uznania buku za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.;
  4. Buk zwyczajny w wieku ok. 200 lat, obwodzie 377 cm i wysokości 29 m., położony w leśnictwie Płomykowo,  podstawą prawną uznania buku za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.;
  5. Wiąz w wieku ok. 160 lat, obwodzie 243 cm i wysokości 27 m., położony w leśnictwie Płomykowo, podstawą prawną uznania wiązu za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.