Wydawca treści Wydawca treści

Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy to wielkoobszarowa forma ochrony przyrody. Jest on tworzony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowania i popularyzacji.

 

 

            Park został utworzony rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 27 z dnia 23 października 1991 r. i powiększony Rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 6 z dnia 18 lipca 1996 r.    Stanowi duży (40%) i zarazem najokazalszy fragment dużego kompleksu leśnego o charakterze puszczańskim - Puszczy Barlineckiej (zwanej też Gorzowską). W Nadleśnictwie Kłodawa zajmuje powierzchnię 6 741,64 ha (28 % ogólnej powierzchni parku) a jego otulina 7 379,97 ha (23 % ogólnej powierzchni otuliny parku).

            Zwarte i urozmaicone pod względem siedliskowym oraz składu gatunkowego kompleksy leśne, pocięte enklawami jezior, ciekami małych rzek, strumieni i potoków malowniczych w swej naturalności to nieocenione walory przyrodnicze, ale przede wszystkim elementy stanowiące merytoryczne podstawy do utworzenia na tym obszarze parku krajobrazowego.