Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych

W Nadleśnictwie Kłodawa stwierdzono występowanie ponad 200 gatunków chronionych, objętych ochroną częściową lub ścisłą.

            Wśród roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową można wymienić długosza królewskiego, paprotkę zwyczajną, bagno zwyczajne, kruszczyka szerokolistnego, rosiczkę okrągłolistną, kłoć wiechowatą, widłaka jałowcowatego, przygiełkę brunatną czy nasięźrzała pospolitego.

         

     

           

Pośród grzybów objętych ochroną gatunkową znajduje się m. in. szmaciak gałęzisty a zwierząt bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania ruda, żuraw, kumak nizinny, żmija zygzakowata, wydra, bóbr europejski, traszka grzebieniasta i czerwończyk nieparek.