Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu nr 2 Puszcza Barlinecka

Podstawą prawną dla tworzenia tej formy ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody, która określiła je jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Warunki zawarte w Ustawie niewątpliwie spełnia obszar chronionego krajobrazu nr 2 - Puszcza Barlinecka, która powstała dzięki Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. Jej część tj. 9 920,05 ha przypada Nadleśnictwu Kłodawa, a ogólna powierzchnia 26 672 ha, rozkłada się na gminy:

·         Kłodawa 10 516 ha,

·         Lubiszyn 5 006 ha,

·         Santok 3 050 ha,

·         Strzelce Krajeńskie 7 700 ha,

·         Zwierzyn  400 ha.