Aktualności

Las jak każdy żywy organizm ma swój początek, wiek dojrzały i kres. Gdy drzewa osiągną wiek dojrzałości, muszą być wycięte na pożytek nas wszystkich, aby mogło je zastąpić młode, zdrowe pokolenie.

Ogłoszenia

„Wykonanie albumu-przewodnika po projekcie i Puszczy Gorzowskiej”, w ramach zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi sprzedaż drewna pięciu gatunków drzew iglastych i 11 gatunków drzew liściastych. Ponadto prowadzimy sprzedaż choinek i sadzonek drzew leśnych.