Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Administratorem Państwa danych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa,
ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
panią Karolinę Kaczmarek; rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel. +48 91 432 87 12

oraz Zastępcę Inspktora Ochrony Danych

pana Andrzeja Kublera; rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel. +48 91 432 87 12

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:
1) w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą  lub
2)  niszczone bez informowania osoby aplikującej.