Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie wynosi 59 lat, a przeciętna zasobność wynosi prawie 300 3/ha.

Udział siedlisk leśnych

·      58,2 % – lasowe , czyli drzewostany z przewaga gatunków liściastych;

·      36,7 – borowe, czyli drzewostany z przewaga gatunków iglastych głownie sosny;

·      5,1 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny.

Siedliska leśne

Udział gatunków lasotwórczych

·      82,5 % So;

·      0,9 % Md i Św;                        

·      7,2 % Bk;

·      5,7 % Ol;

·      1,8 % Db;

·      1,7 % Brz;

·      0,2 % Gb i Ak.

Gatunki lasotwórcze

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Pod względem wiekowym drzewostany grupuje się w klasy wiekowe o przedziale co 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa 21-40, III klasa 41-60 lat itd.)

·      20,9 % – I klasa wieku (do 20 lat);

·      18,4 % – II klasa wieku (21-40 lat);

·      22,7 % – III klasa wieku (41-60 lat);

·      15,0 % – IV klasa wieku(61-80 lat);

·      17,6 % – V klasa wieku(81-100 lat);

·      5,4 % – VI i starsze klasy wieku (powyżej 100 lat).

 

Udział klas wieku

 

Przeciętna zasobność drzewostanów

·      Sosna – 311 m3/ha

·      Modrzew  – 196 m3/ha

·      Świerk – 206 m3/ha

·      Buk – 233 m3/ha

·      Dąb szypułkowy  – 315 m3/ha

·      Dąb bezszypułkowy – 230 m3/ha

·      Brzoza – 190 m3/ha

·      Grab – 254 m3/ha

·      Robinia akacjowa – 185 m3/ha

Przeciętna zasobność