Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to szeroko rozumiane korzystanie z jego zasobów. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób kontrolowany oraz zapewniający mu trwałość.

Załadunek drewna             Głównym surowcem pozyskiwanym z lasu jest drewno. To nadal najbardziej popularny i lubiany materiał budowlany i wyposażenia wnętrz.

      Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ciągłość ich istnienia i możliwość biologicznego odtwarzania. Znaczy to, że możemy korzystać z drewna bez obaw, że przyroda na tym ucierpi.

 

       Dla Nadleśnictwa Kłodawa Plan Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 został zatwierdzony 27 czerwca 2013r. przez Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego upoważnionego przez Ministra Środowiska. Przy realizacji zadań związanych z hodowlą lasu oraz jego ochroną wyznaczone zostały wielkości możliwego do pozyskania drewna – jest to nie więcej niż 1 045 838 m3 w ciągu 10 lat. Surowiec ten będzie pochodził w 41% z cięć pielęgnacyjnych przeprowadzonych na prawie 11 tys. ha oraz w 59% z cięć odnowieniowych.

Ciągnik LKT podczas zrywki drewna

 

       O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna. Oznacza to, że na jednostce powierzchni znajduje się obecnie więcej drewna niż gdzie indziej w naszych czasach. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponad dwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Europy.

 

Pozyskane drewno pochodzi z:

 • cięć odnowieniowych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów. Cięcia te wyprzedzają fazy chorób i obumierania drzewostanu, choć na zrębach pozostawiane są fragmenty starego drzewostanu do jego naturalnego rozkładu.

Harwester na pozycji rębnej

 • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu, pozwala to na prawidłowy rozwój pozostałych w lesie drzew, które nie walczą już o światło i składniki odżywcze

Harwester trzebieżowy

 • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ok 18 tys. ha, pozyskując rocznie średnio ok. 104 tys. m sześc. drewna.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kłodawa trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Zapoznaj się z detaliczną ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Kłodawa.