Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego Nadleśnictwa najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje w terenie, będące bezpośrednim spotkaniem z przyrodą i leśnikami. Są one okazją do łączenia działań wychowawczych nauczycieli i leśników, a także kształtują pozytywne nawyki przebywania w lesie. Działania edukacyjne wspomagane są przez szereg obiektów mających uatrakcyjnić pobyt i przybliżyć odwiedzającym zagadnienia związane z lasem i przyrodą.

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa funkcjonuje szereg obiektów wykorzystywanych  w edukacji leśnej społeczeństwa.

Należą do nich :

"Korsakówka" - izba edukacji leśnej

Izba edukacyjna umiejscowiona jest w dawnej powozowni. Nowoczesny obiekt, wyposażony w profesjonalne pomoce dydaktyczne, pełni niezwykle ważną rolę w edukacji przyrodniczo-leśnej podczas niesprzyjającej aury pogodowej. Dzięki nawiązanej współpracy z Muzeum Lubuskim in. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. stworzono tu również stałą wystawę poświęconą życiu i twórczości Włodzimierza Korsaka. Od nazwiska tego sławnego przyrodnika, malarza i pisarza cały obiekt nazwano „Korsakówką" i poświęcono artyście.

 

Leśne ścieżki dydaktyczne

  • nad Jeziorem Sulemińskim:

Ścieżka powstała na przełomie lat 1997/98. Obejmuje zagadnienia gospodarki leśnej i ochrony środowiska. Zlokalizowana jest w leśnictwie Santocko nad Jeziorem Sulemińskie. Trasa ścieżki prowadzi pętlą wokół jeziora w pobliżu stawów hodowlanych, 2 km od miejscowości Mironice. Wyposażona jest w przystanki z ławkami i kolorowymi tablicami edukacyjnymi.

Długość ok. 2.2 km, orientacyjny czas zwiedzania 2 godz., znaczenie lokalne.

    

  • nad jeziorem Grabino

Druga ścieżka powstała w 2009 r.  w Leśnictwie Kłodawa. Ścieżka prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Grabino na północ, następnie odbija na zachód. Na szlaku znajdują się liczne tablice edukacyjne oraz urządzenia turystyczne – ławki, stoły i kosze na śmieci. Długość trasy 2,3 km.

       

  

Punkty edukacji leśnej:

  • zlokalizowany w leśnictwie Nierzym (przy leśniczówce) około 3 km od drogi Gorzów Wlkp.- Strzelce Kraj. W pobliżu znajdują się urokliwe jeziora Ostrowite i Jeż. Punkt edukacyjny posiada duży plac z wiatami oraz miejsce na ognisko. Odbywają się tu spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. Prowadzone są tutaj również piesze wycieczki przez pracowników nadleśnictwa.  
  • zlokalizowany w leśnictwie Łośno, oddz. 117 n. W 2011 roku został odsłonięty tu obelisk poświęconego Włodzimierzowi Korsakowi, przy którym znajduje się tablica z życiorysem pisarza. Miejsce stanowi doskonały punkt edukacyjny

    

  • Hubertówka - wybudowana, wspólnie z Kołem Łowieckim „Knieja-Lubociesz" w Lipach wiata, przy której usytuowany został obelisk upamiętniający postać Fryderyka Chopina i gdzie co roku odbywają się leśne koncerty chopinowskie. Wiata jest punktem wypadowym do  wycieczek  i zajęć w terenie. Miejsce znajduje się w leśnictwie Lubociesz. 

    

  • domek myśliwski - jego gospodarzem jest Koło Myśliwskie „ Leśnik". Lokalizacja jest bardzo korzystna niedaleko drogi Kłodawa – Barlinek, możliwy dojazd autobusem. Domek posiada salę kominkową wyposażoną w ławy i stoły mogącą pomieścić ok. 40 osób. Interesującym dodatkiem sali są trofea myśliwskie, gdyż jest to koło z tradycjami myśliwskimi. W skład sali wchodzi też dobrze wyposażone zaplecze kuchenne oraz sanitariaty. Na zewnątrz jest duży trawiasty plac z miejscem na ognisko. Cały teren jest ogrodzony. Dzięki współpracy z kołem przeprowadza się tu spotkania z młodzieżą i dorosłymi gdzie realizuje się tematy edukacji leśnej.
  • użytek ekologiczny "Torfowisko Dolne" - obszar objęty został ochroną ze względu na występujące tu siedliska priorytetowe Natura 2000. Głównym zagrożeniem dla Torfowiska Dolnego jest postępujące spadek poziomu wód gruntowych, co prowadzi do obniżenia poziomu wód powierzchniowych, sprzyja destabilizacji warunków oraz szybkiemu wkraczaniu roślinności drzewiastej i szuwarowej. W celu ograniczenia niszczenia torfowiska przez turystów, w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został tu wybudowany pomost łączący brzeg torfowiska z jeziorkiem dystroficznym, stanowiący doskonałe narzędzie edukacyjne. Na trasie prowadzącej do torfowiska znajdują się barwne tablice, przybliżające odwiedzającym zagadnienia związane z torfem, torfowiskami oraz fauną i florą na nich występującą.

      

  • rezerwaty - występują tu w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki zwierząt i roślin, elementy przyrody nieożywionej godne uwagi ze względów edukacyjno – przyrodniczych.

Rezerwat krajobrazowo – leśny „ Buki Zdroiskie"

Został utworzony 12 października 1982 roku. Cały obiekt objęty jest ochroną częściową fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze buczyny pomorskiej bardzo widokowego wąwozu wzdłuż rzeki Santocznej. Prowadzi tu ścieżka – szlak o dużych walorach krajobrazowych.

    

Rezerwat faunistyczny „Rzeka Przyłężek"

Został utworzony 11 grudnia 1995 roku. Głównym celem ochrony  jest zachowanie  fragmentu  rzeki Przyłężek, nadbrzeżnych   skarp  i otaczających drzewostanów  tworzących  układ  przyrodniczy będący doskonałym siedliskiem ryb łososiowatych.

    

Rezerwat krajobrazowo - leśny „ Dębina"

Został utworzony 11 grudnia 1995 roku. Cała powierzchnia objęta jest ochroną częściową, której celem jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o charakterze grądu środkowo – europejskiego z bogato rozwiniętą roślinnością runa leśnego. Zwiedzający poznają strukturę lasu i panujące w nim zależności.

  

  • powierzchnia dydaktyczna na szkółce w Wojcieszycach - jest to miejsce edukacji leśnej uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież poznaje tu zagadnienia związane ze szkółkarstwem. Na szkółce występuje 35 rodzimych gatunków oraz 7 gatunków obcego pochodzenia.

    

  • miejsca odpoczynku nad jeziorami - w związku z dużą falą turystów nie tylko miejscowych, ale z terenu całego kraju, nadleśnictwo przygotowało miejsca wypoczynku oznakowane tablicami informacyjno-przyrodniczymi. Są to miejsca wyposażone w ławy, stoły i zadaszenia nad jeziorami Grabino w leśnictwie Łośno, Mrowinko w leśnictwie Nierzym (obiekt pod opieką Gminy Kłodawa) oraz Mrowino w leśnictwie Rybakowo. Wszędzie tam Nadleśnictwo dociera w okresie letnim ze swoją ofertą edukacyjną w postaci stałych tablic edukacyjno - przyrodniczych oraz spotkań i pogadanek.