Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego Nadleśnictwa najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje w terenie, będące bezpośrednim spotkaniem z przyrodą i leśnikami. Są one okazją do łączenia działań wychowawczych nauczycieli i leśników, a także kształtują pozytywne nawyki przebywania w lesie. Działania edukacyjne wspomagane są przez szereg obiektów mających uatrakcyjnić pobyt i przybliżyć odwiedzającym zagadnienia związane z lasem i przyrodą.