Położenie

Nadleśnictwo Kłodawa jest jednym z 35 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Historia

Od zarania dziejów wszelkie działania człowieka związane są z terenami leśnymi, gdzie zdobywał on pożywienie i szukał schronienia. W późniejszych okresach naszej historii las dostarczał surowca budowlanego, opału, z czasem zamieniając się w pola uprawne. Liczne wykopaliska archeologiczne mówią, że obszar, na którym położone jest obecnie Nadleśnictwo Kłodawa w większości pokryty był niedostępnymi lasami i bagnami. Stan taki utrzymywał się aż do czasów nowożytnych. Pozostałością po tym olbrzymim kompleksie leśnym jest niewątpliwie obecna Puszcza Gorzowska, na części której gospodaruje Nadleśnictwo Kłodawa.