Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE - EKOSYSTEMY REFERENCYJNE - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce (kryterium 6.4.; wskaźnik 6.4.1.), podejmujemy działania w celu wyznaczenia, w zasięgu zarządzanych gruntów, ekosystemów referencyjnych na siedliskach leśnych.

Przedmiotem konsultacji jest wykaz i lokalizacja wytypowanych kompleksów leśnych spełniających kryteria ekosystemów referencyjnych. Dane te zostały zestawione w formie tabeli „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kłodawa” (plik do pobrania) oraz zobrazowane na „Mapie proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kłodawa” (plik do pobrania).

Opinie, uwagi oraz propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa lub drogą elektroniczną – adres e-mail: klodawa@szczecin.lasy.gov.pl, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 14 września 2021 r.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Agnieszka Trawińska – tel. stacjonarny 95 72 79 730, tel. komórkowy 570 090 280, e–mail: agnieszka.trawinska@szczecin.lasy.gov.pl.