Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Ważna informacja!

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), a także decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana dr inż. Andrzeja Koniecznego informujemy, że odwołane zostają wszelkie imprezy masowe, konferencje naukowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jak również narady i większe spotkania wewnętrzne.