Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNE OSOCZE, LEŚNA KREW

Lasy Państwowe, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi, zorganizowały akcję oddawania krwi i jej składników.

W całej Polsce brakuje krwi oraz osocza od ozdrowieńców po przebytym COVID-19, dlatego leśnicy, odpowiadając na apel centrów krwiodawstwa, ruszyli podzielić się tą życiodajną substancą. Mając na uwadze, że od jej dostępności zależy ludzkie zdrowie, a często również życie, do przedsięwzięcia włączyli się również pracownicy Nadleśnictwa Kłodawa.

Jak podkeśla Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych: "Krew to bezcenny dar. Cieszymy się, że możemy się nim podzielić. Leśnicy są zawsze wrażliwi na los innych, dlatego starają się być tam, gdzie potrzebna jest pomoc".

Akcja rozpoczęła sie 27 stycznia i potrwa do końca bieżącego roku.