Lista aktualności Lista aktualności

Informacja na temat planowanych prac leśnych

INFORMACJA

NA TEMAT PLANOWANYCH PRAC LEŚNYCH


przy ul. Sosnowej w KŁODAWIE

 


 

Fot.1. Lokalizacja planowanych prac

 

Las jak każdy żywy organizm ma swój początek, wiek dojrzały i kres. Gdy drzewa osiągną wiek dojrzałości, muszą być wycięte na pożytek nas wszystkich, aby mogło je zastąpić młode zdrowe pokolenie.

Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadząc swoją działalność, Nadleśnictwo realizuje „plan urządzenia lasu" czyli szczegółowe wytyczne do wykonania dla każdego fragmentu lasu. Jest on tworzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne i po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska stanowi podstawę do prowadzenie zabiegów gospodarczych w lesie. Wszystkie czynności wykonywane przez leśników (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew itp.) są realizacją konkretnych zapisów w opracowywanym co 10 lat planie urządzenia lasu dla danego Nadleśnictwa.

Gospodarowanie w lasach sąsiadujących z posesjami prywatnymi nie jest łatwe, w szczególności gdy są one urozmaiceniem krajobrazu oraz gdy pełnią funkcje rekreacyjne. Ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego nie można pozwolić na pozostawienie tych drzewostanów do naturalnej śmierci bez ingerencji człowieka. Znajdują się tam bowiem drzewa obumarłe i chore, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mienia. Las przy ulicy Sosnowej w Kłodawie przylega do drogi wojewódzkiej i gminnej, a uschnięte drzewa stanowią realne zagrożenie, szczególnie podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Fot.2. Jedno z drzew obumarłych przy ul. sosnowej.

Zadaniem i powinnością leśnika jest systematyczne pielęgnowanie i taka przebudowa lasu, która pozwoli na unikanie zagrożeń. W tym przypadku przebudowę lasu z sosnowego na mieszany , sosnowo–dębowo–bukowy,  zaczęliśmy 10 lat temu. Wprowadzone tam zostały gatunki liściaste – takie jak dęby, lipy, buki oraz drzewa owocowe – jabłoń i grusza, które nie tylko wzbogaciły środowisko, ale także poprawiły zdrowotność i naturalną odporność lasu. Obecnie wysokość nowego pokolenia wynosi około 3 metrów i potrzebuje ono coraz więcej światła. Przyszedł więc czas na ostatni etap przebudowy, gdyż drzewa pozostałe na gruncie przekroczyły wiek drzewostanu dojrzałego (mają 112 lat), co można zaobserwować, w postaci naturalnego obumierania drzew (w 2019 roku usunięto 12 sztuk posuszu). Jednak wszystkie dorosłe drzewa nie zostaną wycięte. Dla urozmaicenia krajobrazu pozostawione zostaną młodsze, odporne na wiatr egzemplarze.  Prace planujemy wykonać w 4. kwartale 2020 roku, po to by wiosną 2021 roku wykonać odnowienie.

Fot.3. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu przy ulicy Sosnowej na 2020 rok.

Nadleśnictwo Kłodawa pragnie zapewnić, że wszelkie działania mają na celu zachowanie trwałości lasu i będą realizowane w oparciu o fachową wiedzę leśną oraz wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry.

W razie pytań i wątpliwości związanych z opisanymi działaniami proszę kontaktować się z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa, mgr inż. Tadeuszem Szyszko, tel. 600340257.