Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kłodawa
Nadleśnictwo Kłodawa
95 72 79 730
95 72 79 730

ul. Gorzowska 31

66-415 Kłodawa

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - PGL_LP_1015/SkrytkaESP

Nr konta bankowego: BNP Paribas 09 2030 0045 1110 0000 0038 9010

Nadleśniczy
Tomasz Kalembkiewicz
95 72 79 730; IP 1015121
Zastępca Nadleśniczego
Tadeusz Szyszko
95 72 79 730; IP 1015311
Główny Księgowy
Tomasz Nawrocki
95 72 79 730; IP 1015611
Inżynier Nadzoru
Bartosz Werner
95 72 79 730; IP1015219
Inżynier Nadzoru
Robert Pankratow
95 72 79 730; IP1015218

Specjalista ds. pracowniczych

Grażyna Kulchawa
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015131

Administrator SILP

Tomasz Michalewicz
Stanowisko ds. administrowania SILP i ochrony ppoż.
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015571

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Majchrzak
Stanowisko ds. hodowli lasu
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015332
Marta Werner
Stanowisko ds. stanu posiadania
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015337
Joanna Kapuścińska
Stanowisko ds. marketingu
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015335
Jacek Więckowski
Stanowisko ds. użytkowania lasu
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015336
Kamila Galimska
Stanowisko ds ochrony
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015333
Aleksandra Popiołek
Stanowisko ds. edukacji leśnej
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015680
Wioleta Zarzewska
Stanowisko ds. technologicznych
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Daniel Niekrewicz
Sekretarz
Tel.: 95 72 79 730; IP1015671
Danuta Gajda
Sekretarka
Tel.: 95 72 79 730; IP1015100
Magdalena Wangryn
Specjalista ds administracji
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015673
Paulina Kosińska
Referent ds administracji
Tel.: 95 72 79 730, IP 1015672
Wioletta Kernchen
Specjalista ds ppoż
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015444

Dział Finansowo - Księgowy

Honorata Świerkowska
Starsza Księgowa
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015613
Edyta Anusik
Księgowa
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015612
Sylwia Kucz
Księgowa
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015614
Sandra Drochomirecka
Księgowa
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015616
Monika Głowiak
Księgowa
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015615

Posterunek Straży Leśnej

Kamil Blask
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015211
Marcin Kozłowski
Strażnik Leśny
Tel.: 95 72 79 730; IP 1015211