Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej co potwierdzają posiadane certyfikaty

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały po raz pierwszy certyfikacji w systemie PEFC, a w roku 2020 uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny jest od 14 listopada br. do 13 listopada 2023 r.

 

 

 

 

Materiały do pobrania