Lista aktualności Lista aktualności

Migracje płazów

Pragniemy poinformować, że w urokliwym przesmyku między miejscowościami Lipy i Lubociesz, po 2 letniej przerwie płazy powróciły do swojego stałego miejsca wiosennej migracji. Zmiana zwyczajów wynikała z braku wody spowodowanego przerwą w funkcjonowaniu stawów hodowlanych. Wobec tego starym zwyczajem pracownicy Nadleśnictwa Kłodawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Stacją Dydaktyczną Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w Lipach zabrali się do współpracy, aby pomóc przetrwać płazom ten aktywny czas.

Podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych, w których odbywają gody, płazy masowo giną na ruchliwych drogach. Aby temu zapobiec,  przy jezdni wzdłuż odcinka drogi
w miejscowości Lipy, między dwoma zbiornikami wodnymi  zostały zamontowane płotki . Powodują on, że migrujące płazy wpadają do pojemników wkopanych przed zaporami. Płazy zimują  najczęściej w leśnej ściółce ukryte w ziemi, lub zagrzebane w mule w małych zbiornikach wodnych. Potrafią przetrwać zimę zamrożone w tafli lodu. W miarę wzrostu wiosennych temperatur budzą się z zimowego letargu i wyruszają ze swoich kryjówek w lasach i łąkach ku zbiornikom wodnym, które są miejscami ich rozrodu.