Lista aktualności Lista aktualności

Malowane drogi – czyli rzecz o leśnych ułamkach

Przemierzając lasy Nadleśnictwa Kłodawa spotkaliście się Państwo z całą pewnością z wymalowanymi na drzewach znakami z ułamkami w kolorze czerwonym lub niebieskim. Czy to jakiś tajemny szyfr czy może przypomnienie lekcji o ułamkach dla leśników? Nic z tych rzeczy.

Spotykane przez nas znaki przy leśnych drogach to tzw. piktogramy. Pełnią one bardzo ważną funkcję w ochronie przeciwpożarowej lasu. W zależności od koloru określają bądź to drogi – kolor czerwony, bądź źródła wody do celów przeciwpożarowych – kolor niebieski.

Co tak naprawdę znaczą i dlaczego są tak ważne?

O tym jak ważna w lasach jest ochrona przed pożarami, nie trzeba nikogo przekonywać. Aby sprawnie współdziałać ze strażakami, którzy przecież nie znają dobrze terenów leśnych, leśnicy opracowali swoisty sposób znakowania dróg i punktów poboru wody. Dzięki temu nawet w nocy łatwo zorientować się w lesie.

Jak to możliwe?

Dojazd pożarowy to odpowiednik drogi pożarowej na terenach zurbanizowanych. Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo gaśniczych

W zależności od Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu  w nadleśnictwach wyznaczana jest odpowiednio gęsta sieć tzw. Dojazdów pożarowych. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie wjazdu w głąb kompleksów leśnych ciężkich wozów bojowych straży pożarnej. Drogi takie spotkamy również w lasach innych krajów Europy, jednak budowane one są w czasie akcji gaśniczych. Polscy leśnicy budują je wcześniej. Drogi te, czyli dojazdy pożarowe oznaczane są numerami i oznaczane na wszystkich mapach. Dzięki temu strażacy i leśnicy mogą porozumiewać się w sposób zrozumiały dla wszystkich opisując drogę dojazdu do pożaru czy innego zagrożenia. I właśnie te numery – piktogramy są dla nas takie zagadkowe. 

W lasach Nadleśnictwa Kłodawa leśnicy w porozumieniu ze strażakami wprowadzili numerację opartą na pozornie dziwnych ułamkach. Co ona oznacza? Patrząc na ułamek widzimy licznik, który tak naprawdę jest numerem dojazdu pożarowego i mianownik, którym jest numer nadleśnictwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. I już wiemy, że 5/15 to tak naprawdę dojazd numer 5 w nadleśnictwie numer 15. 

Podobnie ma się rzecz z punktami poboru wody czyli tzw. Punktami Czerpania Wody Gaśniczej. Oznacza się je kolorem niebieskim, a dodatkowo po dotarciu na właściwy punkt ułamek wzbogaca się literą „W”.

Dzięki tym oznaczeniom nasze lasy są lepiej chronione przed pożarami, a w przypadku konieczności przeprowadzenia działań ratowniczych wszystkim łatwiej zorientować się w terenie leśnym.